Menu

Author Archive

Wskaźniki makroekonomiczne

Reuters CRB Index

. Michał Polniak Brak komentarzy

Utworzony w 1957 roku Reuters CRB Index jest obecnie najpopularniejszym indeksem cen towarów wśród inwestorów na świecie. Początkowo indeks grupował ceny 28 towarów, jednak wraz z jego ewolucją liczba ta zmniejszyła się do 19 (ostatnia aktualizacja składników indeksu miała miejsce...

czytaj dalej