Menu

Bibliografia

Ekonomia oraz finanse

 • Paul Samuelson, William Nordhaus, „Ekonomia 1”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1995
 • J. Czekaj, Z. Dresler, „Zarządzanie finansami przedsiębiorstw”, Warszawa 1998

Szeroko pojęte inwestycje

 • Paweł Perz, „Sztuka inwestowania”, K. E. LIBER, Warszawa 2007
 • Jake Bernstein, „Inwestor jednosesyjny”, Oficyna ekonomiczna, Kraków 2002
 • Krzysztof, Teresa Jajuga, „Inwestycje”, PWN, Warszawa 2010
 • J. Czekaj, M. Woś, J. Żarnowski, „Efektywność giełdowego rynku akcji w Polsce”, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 • Eugene F Fama, „Efficient Capital Markets: A Review of Empirical Work”, Journal of Finance, 1970
 • L. Chan, N. Jegadeesh, J. Lakonishok, „The Profitability of Momentum Strategies”, Financial Analysts Journal, 1999
 • Adam Szyszka, „Zjawisko kontynuacji stóp zwrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie”, red. „Bank i Kredyt”, sierpień 2006, NBP
 • James Pardoe, „Jak to robi Warren Buffet?”, Studio Emka, Warszawa 2007
 • Benjamin Graham (aktualizacje: Jason Zweig), „Inteligentny Inwestor”, Studio EMKA, Warszawa 2007
 • Warren Buffet, „The Superinvestors of Graham-and-Doddsville”, Hermes, The Columbia Business School Magazine, 1984
 • Benjamin Graham, David Dodd, „Security Analysis”
 • W. Bauman, C. Conover, R. Miller, „Growth versus Value and Large-Cap versus Small-Cap Stocks in International Markets”, Financial Analysts Journal, March/April 1998

Analiza fundamentalna

 • R. Ariel, „A Monthly Effect in Stock Returns”, Journal of Financial Economics, Marzec 1987
 • Waldemar Tarczyński, „Fundamentalny portfel papierów wartościowych – nowa koncepcja analizy portfelowej”, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2002
 • John C. Ritchie, „Analiza fundamentalna”,  WIG-PRESS, Warszawa 1997

Analiza techniczna

 • John J. Murphy, „Analiza techniczna rynków finansowych”, WIG-PRESS, Warszawa 2008
 • Boroden C., „Fibonacci Trading”, McGraw-Hill, USA 2008
 • Carney S., „The Harmonic Trading”, harmonictrading.com, 1999
 • Danielewicz P., „Geometria Fiobnacciego”, WIG-PRESS, Warszawa 2000
 • Fischer R.: „Liczby Fibonacciego na Giełdzie”, WIG-PRESS, Warszawa 1996
 • Frost A.J., Prechter R.R., „Teoria fal Elliotta”, WIG-PRESS, Warszawa 1995
 • Miner R., „Dynamic Trading”, Traders Press, Greenville, 2002
 • Murphy J., „International Market Technical Analysis: Trading Strategies For The Global Stock, Bond, Commodity And Currency Markets”, John Wiley & Sons, Inc., 1997
 • Nison S., „Świece i inne japońskie techniki analizowania wykresów”, WIG-Press, Warszawa 1996
 • Pring M., „Podstawy analizy technicznej”, WIG-PRESS, Warszawa 1998
 • Reuters, „Analiza techniczna wprowadzenie”, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 • Schwager J. D., „Analiza techniczna rynków terminowych”, WIG PRESS, Warszawa 2002
 • Surdel P., „Forex – Analiza Techniczna”. Złote Myśli, Gliwice 2006

Psychologia

 • Tonny Plummer, „Psychologia rynków finansowych”, WIG-PRESS, Warszawa 1995
 • Paweł Grubiak, „Efektywny portfel według teorii Markowitza”, Parkiet, 23-02-2009
 • Piotr Zielonka, „Behawioralne aspekty inwestowania na rynku papierów wartościowych”, CeDeWu, Warszawa 2006