Menu

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki rentowności

. PrzemekZajac 6 komentarzy

Marża zysku netto Opis: Relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży Interpretacja: Wskaźnik marży zysku netto (ROS) informuje inwestorów ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto, jest miarą efektywności sprzedaży. Problem: Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość marży netto jest długość...

czytaj dalej

AkcjeAnaliza finansowa

Analiza fundamentalna, co to takiego?

. Piotr Baron 1 komentarz

Analiza fundamentalna, czyli jeden z podstawowych czynników decydujących o zmianie cen instrumentów finansowych. Analiza fundamentalna to jedna z podstawowych metod analizy papierów wartościowych. Jej celem jest „selekcja i sklasyfikowanie aktywów finansowych pod względem jakości inwestycyjnej i oczekiwanej stopy zwrotu”. Zwolennicy...

czytaj dalej