Menu

Wskaźniki finansowe

Analiza porównawcza Investio – prostota i przejrzystość

. PrzemekZajac Brak komentarzy

Z przyjemnością informujemy, że uruchomiliśmy dla Was kolejną funkcjonalność serwisu, którą jest analiza porównawcza Investio! Jest to następny krok analizy fundamentalnej, który powinien zostać dokonany po pierwszej selekcji papierów wartościowych. Analiza fundamentalna jest procesem bardzo złożonym, długotrwałym i skomplikowanym. Investio robi...

czytaj dalej

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki płynności

. PrzemekZajac 5 komentarzy

Płynność, czyli inaczej zdolność do terminowej regulacji zobowiązań Wskaźnik płynności bieżącej Opis: Relacja majątku obrotowego w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych Interpretacja: Wskaźnik płynności bieżącej informuje inwestorów o relacji aktywów obrotowych w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych. W literaturze przyjmuje się, że spółki...

czytaj dalej

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki wypłacalności

. PrzemekZajac 5 komentarzy

Wskaźnik ogólnego zadłużenia Opis: Procentowy udział finansowania kapitałem obcym danej spółki Interpretacja: wysoki poziom wskaźnika (wartości powyżej 50%) świadczy o przewadze finansowania zewnętrznego, wykorzystaniu dźwigni finansowej co zwiększa ryzyko działalności spółki, z drugiej strony niskie poziomy tego wskaźnika mogą sugerować brak...

czytaj dalej

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki rentowności

. PrzemekZajac 6 komentarzy

Marża zysku netto Opis: Relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży Interpretacja: Wskaźnik marży zysku netto (ROS) informuje inwestorów ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto, jest miarą efektywności sprzedaży. Problem: Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość marży netto jest długość...

czytaj dalej

Wskaźniki finansowe

Wskaźniki efektywności

. PrzemekZajac 8 komentarzy

Cykl rotacji aktywów Opis: Wyrażona w dniach relacja przychodów ze sprzedaży do aktywów ogółem Interpretacja: Wskaźnik obrazuje efektywność zarządzania majątkiem spółki, bazą porównawczą dla tego mnożnika powinna być średnia z danej branży, gdyż wskaźnik ten w dużej mierze zależy od charakteru...

czytaj dalej