Menu

Wskaźniki makroekonomiczne

Zamówienia na dobra trwałego użytku

. Robert Richter Brak komentarzy

Nowe zamówienia na dobra trwałego użytku to wskaźnik dotyczący nie tylko sektora produkcyjnego (który zajmuje się wyrabianiem tych dóbr), ale także generalnie całej gospodarki. Obejmuje produkty, których użytkowanie przekracza trzy lata, a więc głównie maszyny, wyposażenie biur i domów czy...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Non-farm payrolls, czyli dane mające ogromny wpływ na notowania na rynku Forex

. Robert Richter Brak komentarzy

Non-farm payrolls to dane na temat zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ równocześnie podawana jest także stopa bezrobocia, “payrollsy” należą do najmocniej obserwowanych przez inwestorów publikacji. Bureau of Labour Statistics które jest za dane odpowiedzialne, w swoich...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Rozpoczęte budowy domów

. Robert Richter Brak komentarzy

Ilość rozpoczętych budów to jeden z najważniejszych wskaźników dla gospodarki, który bardzo dobrze i z odpowiednim wyprzedzeniem odzwierciedla krajową koniunkturę. Udowodniliśmy to w opublikowanej niedawno serii artykułów na tematy rynku nieruchomości. Wskaźnik ten publikowany jest przez U.S. Commerce Department i...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Inflacja CPI i PCE

. Robert Richter 4 komentarzy

CPI czyli Consumer Price Index (inflacja konsumencka) to najbardziej popularny wskaźnik inflacji. Liczona przez Bureau of Labour Statistics (w USA) i publikowana co miesiąc, obrazuje zmianę cen około 80 000 typowych produktów, kupowanych przez miejskie gospodarstwa domowe (czyli około 90% populacji). Podczas...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Reuters CRB Index

. Michał Polniak Brak komentarzy

Utworzony w 1957 roku Reuters CRB Index jest obecnie najpopularniejszym indeksem cen towarów wśród inwestorów na świecie. Początkowo indeks grupował ceny 28 towarów, jednak wraz z jego ewolucją liczba ta zmniejszyła się do 19 (ostatnia aktualizacja składników indeksu miała miejsce...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Stopa bezrobocia

. Robert Richter Brak komentarzy

Nie tylko w obecnej, pokryzysowej rzeczywistości, ale także w czasach gospodarczego spokoju stopa bezrobocia pozostaje jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. W najczęściej przyjmowanych przez ekonomistów definicjach bezrobocia podkreśla się, że zjawisko to oznacza sytuację, w której część osób w wieku...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Sprzedaż detaliczna, jeden z najbardziej wiarygodnych wskaźników gospodarczych

. Robert Richter Brak komentarzy

Wielkość sprzedaży detalicznej to kolejny z gospodarczych wskaźników, do których inwestorzy przywiązują dużą wagę. Sumuje ona wartość produktów, które zostały zakupione przez konsumentów (kupione w małych ilościach, przez finalnych odbiorców, na własne potrzeby) w danym miesiącu. Jest ważna z inwestycyjnego...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Stopa procentowa, czyli jedno z 3 głównych narzędzi polityki monetarnej

. Robert Richter Brak komentarzy

Stopa procentowa to jedno z trzech głównych narzędzi polityki monetarnej (pozostałe to wysokość rezerwy obowiązkowej oraz operacje otwartego rynku). Dzięki niej, bank centralny może kontrolować popyt  na pieniądz, i tym samym, wpływać na rozwój gospodarczy kraju. Choć istnieje kilka rodzajów...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych

. Robert Richter 1 komentarz

Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych to kolejne dane dotyczące rynku pracy. Zasiłki w Stanach Zjednoczonych są wypłacane co tydzień i tak samo często Department of Labour publikuje zebrane wyniki. By dana osoba kwalifikowała się na otrzymanie pomocy, musi spełniać szereg...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Nastroje konsumentów

. Robert Richter Brak komentarzy

Dla przewidywania przyszłego rozwoju gospodarki ważne są nie tylko opisywane dotąd wyniki i działania przedsiębiorstw, oczekiwania zarządzających czy polityka banku centralnego. Podstawą każdej gospodarki są przede wszystkim konsumenci, a więc ich nastroje i przewidywania również mogą okazać się dla sytuacji...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

PMI, czyli wskaźnik obrazujący nastawienie menagerów

. Robert Richter Brak komentarzy

PMI czyli Purchasing Managers Index to wskaźnik nastrojów panujących wśród managerów działów zakupowych w dużych korporacjach. Opracowywany jest przez Institute for Supply Management (dla USA) oraz Markit Economics (dla innych krajów). Wyniki zbierane są na podstawie ankiet wśród zarządzających z branży...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Produkt krajowy brutto

. Robert Richter Brak komentarzy

Produkt krajowy brutto to jeden z najważniejszych wskaźników gospodarczych. Mierzy on wielkość wszystkich wytworzonych dóbr i usług, w danym kraju, w określonej jednostce czasu (rok, kwartał). Jego wzrost oznacza rozwój gospodarki, spadek zaś recesję. Formalnie, recesją nazywany jest okres gdy...

czytaj dalej