Menu

Wskaźniki makroekonomiczne

PKB vs HDI

. PrzemekZajac 4 komentarzy

Definicja PKB Powszechnie stosowaną miarą dobrobytu państw stanowi analiza Produktu Krajowego Brutto (ang. Gross Domestic Product (GDP)). Na początek chciałbym zacząć od krótkiej definicji tej podstawowej wielkości stosowanej w rachunkach narodowych. PKB stanowi zagregowaną wielkość wszystkich dóbr i usług wytworzonych na terenie danego...

czytaj dalej

ŚwiatWskaźniki makroekonomiczne

Zależności pomiędzy CPI, stopą procentową i notowaniami akcji w USA.

. Piotr Baron 2 komentarzy

W poprzednim moim wpisie omówiłem hipotetyczny wpływ inflacji CPI i stopy procentowej na realną sferę gospodarki. Zobaczmy czy empiryczna weryfikacja potwierdzi słuszności postawionych tam tez o zależności pomiędzy tymi wielkościami. Rozpatrzmy przykład Stanów Zjednoczonych po roku 1982. Poniższy wykres przedstawia zmiany...

czytaj dalej

ŚwiatWskaźniki makroekonomiczne

Zależności pomiędzy CPI, stopą procentową i notowaniami akcji w Japonii.

. Piotr Baron 1 komentarz

Trzymając się tematyki inflacji, stóp procentowych i notowań akcji poruszonej w ogólnym przypadku tutaj, a w przypadku USA tutaj chciałbym jeszcze przeanalizować to zjawisko w Japonii. Japonia jest ciekawy przypadkiem ze względu na to, że jest to jedyny kraj o tak rozwiniętej...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

CPI, HICP, stopy procentowe

. Piotr Baron 7 komentarzy

W poniższym wpisie zostaną omówione 3 podstawowe wielkości związane z polityką monetarną prowadzoną przez dany kraj. Dwie pierwsze wielkości to miary inflacji czyli procesu zmiany ogólnego poziomu cen. Należy na samym początku zaznaczyć, że miar inflacji jest bardzo dużo, te dwie...

czytaj dalej

EkonomiaWskaźniki makroekonomiczne

Odwrócona krzywa dochodowości jako wskaźnik recesji

. PrzemekZajac 2 komentarzy

Myślę, że najważniejszym pytaniem ostatnich tygodni/miesięcy pozostaje kwestia wieszczonego przez wielu ekonomistów zbliżającego się spowolnienia gospodarczego, lub wręcz recesji w gospodarce globalnej. W danym momencie pytanie nie powinno brzmieć czy spadek tempa wzrostu PKB będzie miał miejsce, lecz jak bardzo będzie...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

PKB i PMI, czyli jedne z najważniejszych danych makroekonomicznych

. Piotr Baron 2 komentarzy

PKB Produkt Krajowy Brutto (Gross Domestic Product, GDP) to wyrażona w pieniądzu, miara makroekonomiczna agregująca wartość wszystkich dóbr i usług wytworzonych na danym obszarze geograficznym. PKB per capita (Produkt Krajowy Brutto na jednego mieszkańca) stanowi o zamożności danego kontynentu, kraju czy...

czytaj dalej