Menu

Teoria Fal Elliotta

Korekta nieregularna

. Piotr Szczygieł Brak komentarzy

We wcześniejszych artykułach przedstawione zostały 3 podstawowe rodzaje korekt występujących na rynkach finansowych, czyli korekta płaska, prosta oraz pędząca. Biorąc pod uwagę wspomniane wpisy można dojść do wniosku, że dwa z trzech wymienionych tam ruchów korekcyjnych (korekta prosta oraz pędząca)...

czytaj dalej

Teoria Fal Elliotta

Korekta prosta i płaska

. Piotr Szczygieł Brak komentarzy

W poprzednich wpisach zostały omówione pojęcia trendu oraz impulsów i korekt. Zgodnie z informacjami, które zostały tam przedstawione najlepszym sposobem na podłączanie się do aktualnie panującego trendu jest szukanie końca korekt i próba złapania kolejnego impulsu zgodnego z obecnym kierunkiem...

czytaj dalej