Menu

Edukacja

Carry Trade cz. 3

. Szymon Nowak Brak komentarzy

W ostatniej części artykułu o Carry Trade przyjrzymy się najciekawszym walorom pod kątem tej strategii w aktualnym momencie. Jak już wiadomo, przyczyną istnienia Carry Trade są występujące dysproporcje pomiędzy poziomami stóp procentowych w danych krajach. W poprzednich dwóch częściach zostało...

czytaj dalej

Analiza techniczna

Poziomy popytu i podaży – część 1

. Damian Nowiszewski Brak komentarzy

Wstęp W tej 3-częściowej serii artykułów chciałbym przybliżyć metodę analizy technicznej opartej na wyznaczaniu poziomów popytu i podaży (z ang. Supply i Demand w skrócie S/D), na podstawie prac Sama Seidena. Jest to bardzo uniwersalna metoda, którą z powodzeniem można...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych

. Robert Richter 1 komentarz

Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych to kolejne dane dotyczące rynku pracy. Zasiłki w Stanach Zjednoczonych są wypłacane co tydzień i tak samo często Department of Labour publikuje zebrane wyniki. By dana osoba kwalifikowała się na otrzymanie pomocy, musi spełniać szereg...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Nastroje konsumentów

. Robert Richter Brak komentarzy

Dla przewidywania przyszłego rozwoju gospodarki ważne są nie tylko opisywane dotąd wyniki i działania przedsiębiorstw, oczekiwania zarządzających czy polityka banku centralnego. Podstawą każdej gospodarki są przede wszystkim konsumenci, a więc ich nastroje i przewidywania również mogą okazać się dla sytuacji...

czytaj dalej

Analiza techniczna

Poziomy popytu i podaży- część 3

. Damian Nowiszewski Brak komentarzy

W ostatniej części artykułu o strefach popytu i podaży postaram się zaprezentować praktyczne wykorzystanie stref S/D oraz zaproponować rozwiązania dotyczące zarządzania pozycją. W tym celu opisane zostaną różne możliwości wejścia w pozycje oraz wyjścia. Dodatkowo w ramach zarządzania pozycją pokazane...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Zamówienia na dobra trwałego użytku

. Robert Richter Brak komentarzy

Nowe zamówienia na dobra trwałego użytku to wskaźnik dotyczący nie tylko sektora produkcyjnego (który zajmuje się wyrabianiem tych dóbr), ale także generalnie całej gospodarki. Obejmuje produkty, których użytkowanie przekracza trzy lata, a więc głównie maszyny, wyposażenie biur i domów czy...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Non-farm payrolls, czyli dane mające ogromny wpływ na notowania na rynku Forex

. Robert Richter Brak komentarzy

Non-farm payrolls to dane na temat zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych. Ponieważ równocześnie podawana jest także stopa bezrobocia, “payrollsy” należą do najmocniej obserwowanych przez inwestorów publikacji. Bureau of Labour Statistics które jest za dane odpowiedzialne, w swoich...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Rozpoczęte budowy domów

. Robert Richter Brak komentarzy

Ilość rozpoczętych budów to jeden z najważniejszych wskaźników dla gospodarki, który bardzo dobrze i z odpowiednim wyprzedzeniem odzwierciedla krajową koniunkturę. Udowodniliśmy to w opublikowanej niedawno serii artykułów na tematy rynku nieruchomości. Wskaźnik ten publikowany jest przez U.S. Commerce Department i...

czytaj dalej

Analiza techniczna

Poziomy popytu i podaży- część 2

. Damian Nowiszewski Brak komentarzy

W pierwszej część serii artykułów mowa była o samej teorii popytu i podaży oraz jej przełożeniu na rynki finansowe. W drugim artykule przedmiotem rozważań będą zagadnienia dotyczące poprawnego wyznaczania poziomów S/D, ich rodzajów oraz w jaki sposób dokonywać prawidłowej selekcji....

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Reuters CRB Index

. Michał Polniak Brak komentarzy

Utworzony w 1957 roku Reuters CRB Index jest obecnie najpopularniejszym indeksem cen towarów wśród inwestorów na świecie. Początkowo indeks grupował ceny 28 towarów, jednak wraz z jego ewolucją liczba ta zmniejszyła się do 19 (ostatnia aktualizacja składników indeksu miała miejsce...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Stopa bezrobocia

. Robert Richter Brak komentarzy

Nie tylko w obecnej, pokryzysowej rzeczywistości, ale także w czasach gospodarczego spokoju stopa bezrobocia pozostaje jednym z najważniejszych wskaźników ekonomicznych. W najczęściej przyjmowanych przez ekonomistów definicjach bezrobocia podkreśla się, że zjawisko to oznacza sytuację, w której część osób w wieku...

czytaj dalej

Wskaźniki makroekonomiczne

Sprzedaż detaliczna, jeden z najbardziej wiarygodnych wskaźników gospodarczych

. Robert Richter Brak komentarzy

Wielkość sprzedaży detalicznej to kolejny z gospodarczych wskaźników, do których inwestorzy przywiązują dużą wagę. Sumuje ona wartość produktów, które zostały zakupione przez konsumentów (kupione w małych ilościach, przez finalnych odbiorców, na własne potrzeby) w danym miesiącu. Jest ważna z inwestycyjnego...

czytaj dalej