Menu

CiekawostkiEkonomia

Cykle Kondratiewa w gospodarce

. Dawid Kluska Brak komentarzy

Podsumowanie: – Ogólna teoria cykli gospodarczych. – Kim był Nikołaj Kondratiew? – Cykle koniunkturalne według N. Kondratiewa. Nikołaj Kondratiew Badania nad cyklami koniunkturalnymi zaczęły się zaledwie 200 lat temu. Jednym z najbardziej znanych ekonomistów, który się nimi zajmował był Nikołaj...

czytaj dalej

Wykres tygodnia

Wykres tygodnia – Krzywa dochodowości w Niemczech

. Szymon Nowak Brak komentarzy

Krzywa dochodowości  jest graficzną interpretacją zależności pomiędzy rentownościami danych obligacji a ich terminem do wykupu. W sytuacji, gdy rynki funkcjonują normalnie, w gospodarce mają miejsce pozytywne tendencje,  a inwestorzy są optymistyczni względem przyszłości krzywa dochodowości przyjmuje kształt rosnący, gdyż wraz...

czytaj dalej

Wykres tygodnia

Wykres tygodnia – Maksymalne obsunięcie w ciągu roku vs. Roczna stopa zwrotu

. Szymon Nowak 1 komentarz

W najgorszym momencie w tym roku indeks SP500 tracił już 9%. Czy taka skala przeceny w ciągu roku jest czymś nadzwyczajnym? Okazuje się, że nie. Zbadałem jak w poszczególnych latach kształtowało się maksymalne obsunięcie w ciągu roku, czyli tzw. ile...

czytaj dalej

Wykres tygodnia

Podwyżka stóp procentowych w praktyce

. Szymon Nowak Brak komentarzy

Pod koniec ubiegłego roku Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych zdecydowała się podwyższyć stopy procentowe po raz pierwszy od wielu lat. Odniesienie się do decyzji FED, jako do podwyżki stóp jest pewnym uproszczeniem gdyż w rzeczywistości podniesiony został docelowy zakres dla głównej...

czytaj dalej

CiekawostkiEdukacja

Dzień z życia początkującego tradera

. Dawid Kluska Brak komentarzy

Podsumowanie: Czy powinniśmy brać pod uwagę prognozy oraz plotki wielkich instytucji finansowych? (na przykładzie Goldman Sachs i Financial Times) Niska dźwignia finansowa i niezależne myślenie kluczem do sukcesu. Zdecydowana większość początkujących traderów ma tendencję do lekceważenia potężnej mocy dźwigni finansowej...

czytaj dalej

Wykres tygodnia

Wykres tygodnia – Obawy o stan krajowych gospodarek

. Szymon Nowak Brak komentarzy

Od początku 2016 roku mocno wzrosły obawy o kondycję poszczególnych gospodarek, co można zaobserwować po wzroście zmienności na rynku, aprecjacji bezpiecznych aktywów, czy wzroście rentowności obligacji. Niemniej jednak na rynku notowane są instrumenty nazywane CDS (Credit Default Swap), które są...

czytaj dalej

Wykres tygodnia

Wykres tygodnia – Awersja do ryzyka na szczytach

. Szymon Nowak Brak komentarzy

Dzisiejszy wykres tygodnia pokazuje indeks obrazujący długoterminową awersję do ryzyka, który oblicza Citi. Indeks bierze pod uwagę spready pomiędzy obligacjami krajów grupy emerging markets oraz Stanami Zjednoczonymi, wartość swapów na zmienność, a także implikowaną zmienność na samym rynku Forex. Indeks...

czytaj dalej

Wykres tygodnia

Czy amerykańscy konsumenci odczują podwyżkę stóp?

. Szymon Nowak Brak komentarzy

Pierwsza podwyżka stóp w USA po 7 latach obowiązywania wyjątkowo niskich stóp procentowych nasuwa wiele pytań. Jednym z nich pozostaje to jak z takim ruchem Rezerwy Federalnej poradzą sobie konsumenci. Jeżeli dalsze podwyżki będą stopniowe i nie będą następować jedna...

czytaj dalej

Wykres tygodnia

Wykres tygodnia – Wskaźnik sentymentu na SP500

. Szymon Nowak Brak komentarzy

Na giełdzie obecne jest powiedzenie, że jeżeli nawet taksówkarz mówi o tym, że zakupił akcje to jest to sygnał, aby je sprzedać. Alternatywne powiedzenie autorstwa Warrena Buffeta mówi o tym, żeby kupować gdy krew się leje i wszyscy od akcji...

czytaj dalej

Wykres tygodnia

Wykres tygodnia – Oczekiwania względem stóp procentowych w Polsce

. Szymon Nowak Brak komentarzy

W ostatnich miesiącach silnie wzrastają oczekiwania względem obniżek stóp procentowych w Polsce. Ma to związek nie tylko z czynnikami czysto gospodarczymi, lecz także i z politycznymi. Skład Rady Polityki Pieniężnej ulega w tym roku drastycznej zmianie. Oczekuje się, że nowi...

czytaj dalej

Wykres tygodnia

Gospodarki zagrożone kryzysem

. Szymon Nowak Brak komentarzy

Financial Vulnerability Indicator stworzony przez firmę consultingową Fathom Financial Consulting pokazuje, jak zagrożone są poszczególne gospodarki w kontekście nadejścia kryzysu. Kryzys w tym wypadku oznacza: kryzys sektora bankowego – run na banki, niewypłacalność poszczególnych banków, kryzys zadłużenia – brak zdolności...

czytaj dalej

Wykres tygodnia

Nierynkowe kursy wymiany

. Szymon Nowak Brak komentarzy

Coraz mniejsza liczba krajów na świecie prowadzi politykę sztywnego kursu walutowego, bądź też inny wariant restrykcyjnej polityki – obronę danego poziomu kursu wymiany, kontrolę kapitału, czy ograniczanie możliwości swobodnej wymiany. W zeszłym tygodniu koniec kontroli przepływu kapitału i ograniczeń wymienialności...

czytaj dalej