wykres 6 500x334
Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności

PrzemekZajac . Posted in Wskaźniki finansowe 5 Comments

Płynność, czyli inaczej zdolność do terminowej regulacji zobowiązań

Wskaźnik płynności bieżącej

Opis:

Relacja majątku obrotowego w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych

Interpretacja:

Wskaźnik płynności bieżącej informuje inwestorów o relacji aktywów obrotowych w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych. W literaturze przyjmuje się, że spółki o wskaźniku większym od 2 uważa się za bezpieczne, natomiast w strefie zagrożenia znajdują się przedsiębiorstwa o wartości wskaźnika poniżej 1.Warto również wspomnieć o przypadkach spółek o nadmiernej płynności (wartość wskaźnika powyżej 3), zbyt wysokie wartości mogą świadczyć o złym zarządzaniu majątkiem obrotowym (nadmierna płynność negatywnie wpływa na rentowność.

Wskaźnik płynności szybkiej

Opis:

Uzupełnienie wskaźnika płynności bieżącej, mnożnik przeznaczony dla spółek o niepłynnych zapasach

Interpretacja:

Poszczególne składniki majątku obrotowego różnią się płynnością, wskaźnik płynności szybkiej bierze pod uwagę najbardziej płynne aktywa, eliminując w ten sposób przypadki gdy trudności z regulowaniem zobowiązań są spowodowane niską płynnością zapasów. Wartość pożądana tego wskaźnika wynosi 1, zależy jednak od branży.

Wskaźnik podwyższonej płynności

Opis:

Uzupełnienie wskaźnika płynności bieżącej i szybkiej, mnożnik przeznaczony dla spółek o szybko wymagalnych zobowiązaniach.

Interpretacja:

Wskaźnik płynności gotówkowej to stosunek środków pieniężnych wraz ze zbywalnymi papierami wartościowymi do zobowiązań krótkoterminowych, informuje on o zdolności spłaty przez spółkę zobowiązań wymagalnych w najbliższym okresie (do 3 miesięcy), w rzeczywistości wartości tego wskaźnika są bardzo niskie, w przeciwnym razie świadczyłoby to niepotrzebnym zamrożeniu środków, spadku rentowności spółki., wartość rekomendowana tego wskaźnika wynosi 0,2, zależy jednak od branży.

Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych netto

Opis:

Relacja zysku netto do operacyjnych przepływów netto, informuje o płynności przedsiębiorstwa

Interpretacja:

Wskaźnik ten otrzymujemy przez podzielenie zysku netto przez operacyjne przepływy pieniężne. Zysk netto kształtuje się poprzez działalność spółki w 3 płaszczyznach: operacyjnej (podstawowej), inwestycyjnej oraz finansowej, działalność w każdej sferze opisywana jest przez Rachunek Przepływów Pieniężnych (CF), który jest częścią każdego sprawozdania finansowego. Wskaźnik ten informuje nas o tym jaka część zysku pochodzi z działalności podstawowej spółki, bardzo istotny wskaźnik dający wiele informacji na temat płynności oraz wypłacalności przedsiębiorstwa.

Karta wzorów fundamentalnych wskaźników płynności

Rysunek 1, Karta wzorów fundamentalnych wskaźników płynności

Pozostałe wskaźniki analizy fundamentalnej:

Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki efektywności zarządzania majątkiem
Wskaźniki wypłacalności

Więcej na temat analizy finansowej spółek giełdowych dowiesz się dzięki naszej dedykowanej aplikacji squaber.com oraz podczas jednego z organizowanych przez nas darmowych szkoleń online. Zapisy pod tym linkiem.

Tags:

Trackback from your site.

Comments (5)

Leave a comment

Treści tworzone przy współpracy z:

Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Thomson Reuters Market Invest

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie lub chciałbyś abyśmy dostarczyli dla Ciebie materiały edukacyjne lub przygotowane na zamówienie treści analityczne, nie wahaj się i napisz do nas:
analizy (at) investio.pl
Piotr Baron
piotr.baron (at) investio.pl
Marcin Tuszkiewicz
marcin.tuszkieiwcz (at) investio.pl

Investio sp. z o.o.
ul. Michała Życzkowskiego 14
31-864 Kraków