wykres 6 500x334
Wskaźniki płynności

Wskaźniki płynności

PrzemekZajac . Posted in Wskaźniki finansowe 5 Comments

Płynność - zdolność do terminowej regulacji zobowiązań

Wskaźnik płynności bieżącej

Opis: Relacja majątku obrotowego w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych

Interpretacja:  Wskaźnik płynności bieżącej informuje inwestorów o relacji aktywów obrotowych w stosunku do zobowiązań krótkoterminowych. W literaturze przyjmuje się, że spółki o wskaźniku większym od 2 uważa się za bezpieczne, natomiast w strefie zagrożenia znajdują się przedsiębiorstwa o wartości wskaźnika poniżej 1.Warto również wspomnieć o przypadkach spółek o nadmiernej płynności (wartość wskaźnika powyżej 3), zbyt wysokie wartości mogą świadczyć o złym zarządzaniu majątkiem obrotowym (nadmierna płynność negatywnie wpływa na rentowność.

Wskaźnik płynności szybkiej

Opis: Uzupełnienie wskaźnika płynności bieżącej, mnożnik przeznaczony dla spółek o niepłynnych zapasach

Interpretacja: Poszczególne składniki majątku obrotowego różnią się płynnością, wskaźnik płynności szybkiej bierze pod uwagę najbardziej płynne aktywa, eliminując w ten sposób przypadki gdy trudności z regulowaniem zobowiązań są spowodowane niską płynnością zapasów. Wartość pożądana tego wskaźnika wynosi 1, zależy jednak od branży.

Wskaźnik podwyższonej płynności

Opis: Uzupełnienie wskaźnika płynności bieżącej i szybkiej, mnożnik przeznaczony dla spółek o szybko wymagalnych zobowiązaniach.

Interpretacja: Wskaźnik płynności gotówkowej to stosunek środków pieniężnych wraz ze zbywalnymi papierami wartościowymi do zobowiązań krótkoterminowych, informuje on o zdolności spłaty przez spółkę zobowiązań wymagalnych w najbliższym okresie (do 3 miesięcy), w rzeczywistości wartości tego wskaźnika są bardzo niskie, w przeciwnym razie świadczyłoby to niepotrzebnym zamrożeniu środków, spadku rentowności spółki., wartość rekomendowana tego wskaźnika wynosi 0,2, zależy jednak od branży.

Wskaźnik udziału zysku netto w operacyjnych przepływach pieniężnych netto

Opis: Relacja zysku netto do operacyjnych przepływów netto, informuje o płynności przedsiębiorstwa

Interpretacja:   Wskaźnik ten otrzymujemy przez podzielenie zysku netto przez operacyjne przepływy pieniężne. Zysk netto kształtuje się poprzez działalność spółki w 3 płaszczyznach: operacyjnej (podstawowej), inwestycyjnej oraz finansowej, działalność w każdej sferze opisywana jest przez Rachunek Przepływów Pieniężnych (CF), który jest częścią każdego sprawozdania finansowego. Wskaźnik ten informuje nas o tym jaka część zysku pochodzi z działalności podstawowej spółki, bardzo istotny wskaźnik dający wiele informacji na temat płynności oraz wypłacalności przedsiębiorstwa.

Karta wzorów fundamentalnych wskaźników płynności

Karta wzorów fundamentalnych wskaźników płynności

Pozostałe wskaźniki analizy fundamentalnej:

Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźniki rentowności
Wskaźniki efektywności zarządzania majątkiem
Wskaźniki wypłacalności

Tags:

Trackback from your site.

Comments (5)

Leave a comment

Treści tworzone przy współpracy z:

Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Thomson Reuters

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie lub chciałbyś abyśmy dostarczyli dla Ciebie materiały edukacyjne lub przygotowane na zamówienie treści analityczne, nie wahaj się i napisz do nas:
analizy (at) investio.pl
Piotr Baron
piotr.baron (at) investio.pl
Marcin Tuszkiewicz
marcin.tuszkieiwcz (at) investio.pl

Investio sp. z o.o.
ul. Michała Życzkowskiego 14
31-864 Kraków