wykres 6 500x334
Wskaźniki rentowności

Wskaźniki rentowności

PrzemekZajac . Posted in Wskaźniki finansowe 6 Comments

Marża zysku netto

Opis:

Relacja zysku netto do przychodów ze sprzedaży

Interpretacja:

Wskaźnik marży zysku netto (ROS) informuje inwestorów ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk netto, jest miarą efektywności sprzedaży.

Problem:

Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość marży netto jest długość cyklu produkcyjnego, produkty o krótszym okresie produkcji mają z reguły niższą marżę (jest jednak kompensowane większą rotacją aktywów), z tego powodu używając wskaźnika ROS należy porównywać spółki z tej samej branży, produkujące jednorodne wyroby.

Marża zysku brutto

Opis:

Relacja zysku brutto do przychodów ze sprzedaży

Interpretacja:

 Wskaźnik marży zysku brutto informuje inwestorów ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi zysk brutto, jest miarą efektywności sprzedaży.

Problem:

Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość marży brutto jest długość cyklu produkcyjnego, produkty o krótszym okresie produkcji mają z reguły niższą marżę (jest jednak kompensowane większą rotacją aktywów), z tego powodu używając tego wskaźnika należy porównywać spółki z tej samej branży, produkujące jednorodne wyroby.

Marża zysku operacyjnego

Opis:

Relacja zysku operacyjnego (EBIT, ang. earnings before interest and taxes) do przychodów ze sprzedaży

Interpretacja:

Wskaźnik marży zysku operacyjnego informuje inwestorów ile procent przychodów ze sprzedaży stanowi EBIT, jest miarą efektywności sprzedaży.

Problem:

Istotnym czynnikiem wpływającym na wysokość marży EBIT jest długość cyklu produkcyjnego, produkty o krótszym okresie produkcji mają z reguły niższą marżę (jest jednak kompensowane większą rotacją aktywów), z tego powodu używając tego wskaźnika należy porównywać spółki z tej samej branży, produkujące jednorodne wyroby.

ROA

Opis:

Relacja zysku netto do aktywów ogółem

Interpretacja:

Wskaźnik ROA jest relacją zysku netto do aktywów ogółem, stanowi miarę efektywności zarządzania majątkiem spółki. ROA jest jednym z najważniejszych wskaźników rentowności spółki

Wady:

  • ograniczenia wynikające m. in. dynamiki pozycji bilansowych, sposobu finansowania aktywów (w szczególności w przypadku dużej ilości aktywów finansowanych leasingiem (majątek taki jest ewidencjonowany jedynie w pozycjach pozabilansowych), w takim przypadku wartość ROA będzie znacznie zawyżona

ROE

Opis:

Relacja zysku netto do kapitałów własnych spółki.

Interpretacja:

Wskaźnik ROE jest relacją zysku netto do kapitałów własnych spółki, jest jednym z najważniejszych wskaźników analizy fundamentalnej, określa wysokość zwrotu z kapitału własnego. Wartości ROE utrzymujące się trwale na wysokim poziomie świadczą o rentowności spółki, efektywności wykorzystania kapitału, informują o prawdopodobnej przewadze rynkowej spółki, która może wynikać z nowoczesnych technologii, marketingu etc.

Problem:

Na wysokość mnożnika ROE ma wpływ między innymi struktura finansowania spółki, stopień lewarowania, z tego powodu wskaźnika tego nie można interpretować bez porównanie jego poziomu do mnożnika ROA, dźwigni finansowej spółki etc.

Karta wzorów fundamentalnych wskaźników rentowności

Rys. 1, Karta wzorów fundamentalnych wskaźników rentowności

Pozostałe wskaźniki analizy fundamentalnej:

Wskaźniki wartości rynkowej
Wskaźniki płynności
Wskaźniki efektywności zarządzania majątkiem
Wskaźniki wypłacalności

Więcej na temat analizy finansowej spółek giełdowych dowiesz się dzięki naszej dedykowanej aplikacji squaber.com oraz podczas jednego z organizowanych przez nas darmowych szkoleń online. Zapisy pod tym linkiem.

Tags:

Trackback from your site.

Comments (6)

Leave a comment

Treści tworzone przy współpracy z:

Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Thomson Reuters Market Invest

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie lub chciałbyś abyśmy dostarczyli dla Ciebie materiały edukacyjne lub przygotowane na zamówienie treści analityczne, nie wahaj się i napisz do nas:
analizy (at) investio.pl
Piotr Baron
piotr.baron (at) investio.pl
Marcin Tuszkiewicz
marcin.tuszkieiwcz (at) investio.pl

Investio sp. z o.o.
ul. Michała Życzkowskiego 14
31-864 Kraków