wykres 10 500x334
Współczynnik korelacji Pearsona jako pomoc przy decyzjach inwestycyjnych

Współczynnik korelacji Pearsona jako pomoc przy decyzjach inwestycyjnych

PatrycjaKruk . Posted in Analiza Statystyczna 4 Comments

Współczynnik korelacji Pearsona  jest najsilniejszym i najbardziej wiarygodnym wskaźnikiem  za pomocą którego możliwe jest opisanie zależności dwóch instrumentów finansowych . Pamiętać jednak należy, że ze względu na to iż ważne są w nim nie tylko średnie wartości  danego instrumentu, ale także jego bieżąca wartość, jest on bardzo wrażliwy na skrajne obserwacje. Oznacza to, że w zależności od przyjętego okresu badawczego  wartość tego współczynnika może zmieniać swoją wartość a w niektórych przypadkach nawet obierać przeciwny niż do tej pory kierunek.  Rozwiązaniem tego problemu może być badanie korelacji w różnych okresach dla danej pary instrumentów. W artykule przedstawiono takie badanie na przykładzie korelacji indeksu #WIG20 z niemieckim indeksem #DAX30. Badanie przeprowadzono dla stóp zwrotów z tych indeksów.

Współczynnik korelacji Pearsona indeksu WIG 20 i DAX30 dla okresu od 05.07.2005 – 04.07.2013

Rysunek 1. Współczynnik korelacji Pearsona indeksu WIG 20 i DAX30 dla okresu od 05.07.2005 – 04.07.2013

Jako pierwszy wyznaczono współczynnik korelacji Pearsona dla okresu od 05.07.2005 – 04.07.2013, który wynosi 48,63 %. Oznacza to, że w badanym okresie czasu zależność między tymi indeksami jest istotna i ma ten sam kierunek.

Ciekawą obserwacją jednak jest to jak oba indeksy zachowywały się w trakcie kryzysu roku 2009. Ich wykresy,  aż do czasu pokryzysowej korekty, praktycznie się pokrywają. Jest to ciekawa anomalia, warto więc ja zbadać.

Wyznaczono teraz współczynnik korelacji między badanymi indeksami w okresie od marca 2008 do stycznia 2012.

Współczynnik korelacji Pearsona indeksu WIG 20 i DAX30 w okresie od marca 2008 do stycznia 2012

Rysunek 2. Współczynnik korelacji Pearsona indeksu WIG 20 i DAX30 w okresie od marca 2008 do stycznia 2012

Jak można zauważyć w badanym teraz okresie współczynnik zależności jaką jest korelacja jest wyższy a oba indeksy zachowywały się bardzo podobnie. Można na tej podstawie wysunąć wniosek, że w czasie trwania kryzysu polska giełda starała się naśladować  fluktuacje swojego partnera zza zachodniej granicy.

Warto byłoby też zwrócić uwagę na tąpnięcie, które nastąpiło w przypadku obu indeksów jak obrazuje wykres ok. połowy roku 2011 i zbadać jak korelacja kształtuje się  w tym okresie.  Zbadano korelację między indeksami od 1.07.2011 do dziś.

Współczynnik korelacji Pearsona indeksu WIG 20 i DAX30 w okresie od 1.07.2011 do dziś.

Rysunek 3. Współczynnik korelacji Pearsona indeksu WIG 20 i DAX30 w okresie od 1.07.2011 do dziś.

Obliczony współczynnik wynosi 61,06% co oznacza, że zależność tych instrumentów od siebie jest w tym czasie znacząca. Można na tej podstawie wnioskować, że w trakcie drugiej fali kryzysu światowego, indeks niemiecki i polski zbliżyły się do siebie. Oznacza to, że WIG 20 odpowiada na impulsy DAXa 30 szybciej i z większą siłą.  W efekcie można wnioskować, że z biegiem czasu współczynnik korelacji pomiędzy tymi indeksami będzie zwiększać swoją wartość i na podstawie wartości przyjmowanych przez DAX, jego spadków i wzrostów coraz trafniej będzie można przewidzieć zachowania WIGu 20.

Powyższa analiza zawiera jedynie zalążek opisu przydatności współczynnika korelacji w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych. Warto jest zwrócić na niego uwagę nie tylko ze względu na to, iż historycznie jest on w stanie opisać zależności pomiędzy danymi instrumentami, ale także zobrazować to jak dana para reagowała na anomalie rynkowe ( takie jak kryzys, ważne informacje marko, wojny w danym rejonie świata itp.) i jaki kształtuje się ich związek w czasie hossy lub bessy, bądź w czasie trwania ważnych dla danego instrumentu zdarzeń politycznych, demograficznych czy gospodarczych.  Pozwala on też na określenie wrażliwości związków danych instrumentów na pojawiające się informacje. Lecz analiza korelacyjna nie jest tylko solidną podbudową i wsparciem dla analizy fundamentalnej i technicznej. Ma ona też szerokie zastosowanie w analizie portfelowej. Pozwala na prognozowanie, obserwację i dobór odpowiednich instrumentów do portfela inwestycyjnego. Wykorzystywana jest we wszystkich najpopularniejszym modelach budowy portfela.

Podsumowując korelacja, choć wydaje się narzędziem prostym, umiejętnie użyta może być nie tylko doskonałym uzupełnieniem, ale nawet fundamentem służącym do wychwytywania interesujących związków między instrumentami finansowymi, które warto poddać analizie.

Treści przedstawione w niniejszym serwisie zostały przygotowane z należytą starannością i w oparciu o najlepszą wiedzę ich autorów. Mają one charakter informacyjny i nie stanowią rekomendacji ani porady inwestycyjnej w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. (Dz. U. z 2005 r. Nr 206, poz. 1715) w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców. Ich autorzy i serwis Investio.pl nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje inwestycyjne podjęte na podstawie wyżej wymienionych treści, a w szczególności za straty z nich wynikłe.

Tags:

Trackback from your site.

Comments (4)

 • filand

  |

  Bardzo pomocny wskażnik. Pozdrawiam i dziękuję za lekturę.

  Reply

 • Piotr

  |

  z przykładem to chyba nie trafiłaś :) biorąc pod uwagę co się dzieje na DAX-ie i na WIG-u ostatnimi czasy :D i nie mam tu na myśli ostatnich tygodni :D

  Reply

 • Marcin

  |

  @Piotr może rozwiniesz co masz na myśli? Bo nie bardzo rozumiem dlaczego uważasz, że przykład jest nietrafny :)

  Reply

 • Piotr

  |

  Oj przepraszam :) przykład jest bardzo trafny :) przez przypadek otworzyłem zły wykres przy porównywaniu i wyszło mi zupełnie co innego :D tak więc muszę napisać sprostowanie: Bardzo trafny przykład :D

  Reply

Leave a comment

Treści tworzone przy współpracy z:

Uniwersytet Ekonomiczny w KrakowieUniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
Thomson Reuters Market Invest

Skontaktuj się z nami:

Jeśli masz jakieś pytania, sugestie lub chciałbyś abyśmy dostarczyli dla Ciebie materiały edukacyjne lub przygotowane na zamówienie treści analityczne, nie wahaj się i napisz do nas:
analizy (at) investio.pl
Piotr Baron
piotr.baron (at) investio.pl
Marcin Tuszkiewicz
marcin.tuszkieiwcz (at) investio.pl

Investio sp. z o.o.
ul. Michała Życzkowskiego 14
31-864 Kraków